Is dit kunst


5.

Is Ger da? Nee; wel: her man!

Heinz? Gene (gêne), de Rotebman

zegt: “Is dit kitsch

of kan dat /

(weg?”)

*