Gregor Laschen 75

Laschen Gregor  Gregor Laschen

Das Bild der Grenze                                              Grensbeeld

Überm hohen Kamm der Himmel,                             Aan de hoge hemelkam,
die leere Krone der Ebene.                                        de lege kroon der vlakte.
Seehafer wächst, dies Messer                                  Helmgras groeit, dat mes
das Niemandsland                                                     tot in het niemandsland,
herunter, an seinen Spitzen                                       de toppen opgetuigd met
klirren die aufgehängten                                             schaduwen die rinkelen
Schatten im zögernden Wind.                                   in huiverende wind.

In oktober 1978 kreeg ik in Utrecht van Gregor Laschen (geb. 1941) de prachtige bundel Der zerstückte Traum, een liber amicorum dat hij (met Manfred Schlösser) had samengesteld voor de 75ste verjaardag van de grote, maar weinig bekende Duitse dichter Erich Arendt (1903-1984). Een tamelijk lijvig boek van zo’n 270 pagina’s met tal van literaire kadootjes voor Arendt van voornamelijk Duitse, maar ook enkele Nederlandse schrijvers. Het was mijn eerste kennismaking met het werk van de in de DDR levende dichter. Al in 1929 was zijn werk door de latere Oost-Duitse Kulturminister Johannes R. Becher als „te bourgois“ afgekraakt en dat vernietigende oordeel werd niet herzien toen Arendt – in 1933 voor de nazi’s gevlucht – in 1950 uit ballingschap terugkeerde naar Oost-Duitsland.

Gregor Laschen heeft sinds de jaren 70 bijgedragen aan een bescheiden groei van Arendts bekendheid in Nederland. Als docent nieuwe Duitse literatuur aan de Universiteit van Utrecht, als vertaler en uitgever, droeg hij ook zijn steentje bij aan de bekendheid van Nederlandse dichters in Duitsland. Zo vertaalde hij veel werk van Judith Herzberg en stelde in een 17-delige serie Poesie der Nachbarn ook een bundel met Nederlandse dichters samen. (Eine Jacke aus Sand. Poesie aus den Niederlanden, Edition Die Horen, Bremerhaven 1993).

Vandaag is Gregor Laschen zelf ook 75 jaar geworden! Een beetje eer heeft hij bij deze gelegenheid dus wel verdiend. Ook mijn dank voor zijn geschenk van bijna veertig jaar geleden! Daarom bij deze een vertaling van een haast haiku-achtig gedicht van Gregor Laschen.

Gedicht uit: Gregor Laschen Anrufung des Horizonts. Skagen-Zeit, Gedichte, Edition Die Horen, Bremerhaven 1987. ISBN 3-88314-675-7. Vertaald door Jacques Schmitz.